Irena Kazik-Zawadzka (nata die 4 Septembris 1920 Psczinae; obiit die 4 Novembris 1975 Friburgi in Helvetia), philologa classica Polona, linguis antiquis, praecipue Graecis, erudita. Anno 1955 doctrix philosophiae promota et anno 1962 habilitata est.

Opera selectaRecensere

 • Dział językowy w ‘Revue des Etudes Latines’ 1939-1947, Eos 43, 1948-1949, 107-124
 • Nowsze badania nad językiem łacińskim (Na podstawie czasopism ‘Revue des Etudes Latines’ i ‘Glotta’ 1948-1952), Eos 46, 1952-1953, 93-111
 • Aktualny stan badań nad językiem i pochodzeniem Etrusków, Meander 11, 1956, 326-333
 • De Sapphicae Alcaicaeque elocutionis colore epico, Wrocław 1958
 • Słownik łacińsko-polski, tom 1: A-C, red. M. Plezia; oprac. haseł I. Kazik-Zawadzka et al., Warszawa 1959
 • Dekret Temistoklesa, Meander 16, 1961, 545-551
 • Les hapax eiremena et les mots rares dans les fragments papyrologiques des trois grands tragiques grecs, Warszawa 1962
 • Papirusowe fragmenty niezachowanych dramatów Ajschylosa, Meander 17, 1962, 86-94
 • Papirusowe fragmenty niezachowanych dramatów Sofoklesa, Meander 17, 1962, 302-306
 • Papirusowe fragmenty niezachowanych dramatów Eurypidesa, Meander 17, 1962, 343-350
 • Z historii nauczania spółgłosek sanskryckich ś, .s, s, Lingua Posnaniensis 9, 1963, 166-169
 • Τόλμα jako motyw tragiczny u Sofoklesa, Eos 54, 1964, 44-55
 • Die Monologe in Menanders ‘Dyskolos’, w: Studia Menandrea ad Dyscolum pertinentia, Warszawa-Wrocław-Kraków 1965, 40-64
 • Elementy ‘arkadyjsko-cypryjskie’ w języku Homera i ich rola w badaniach nad genezą eposu, Eos 55, 1965, 29-37
 • Die Echtheit des Gefesselten Prometheus. Geschichte und gegenwärtiger Stand der Forschung, Das Altertum 12, 1966, 210-223
 • Dramat o Gygesie nieznanego autora, Eos 56, 1966, 73-82

BibliographiaRecensere

 • W. Steffen, Doc. dr habil. Irena Kazik-Zawadzka (Wspomnienie pośmiertne), Eos 65, 1977, 337-345 (= V. Steffen, Scripta minora selecta, vol. 3, Poznań 1998, 321-329)