Mh... Quid dīcam dē mē? Melius Latīnē quam Anglicē sciō. Quā dē causā Latīnā ūtī mālim - if anybody does not understand, pleas tell me, I'll try to translate :)!

Valēte :)


Aliquid addam: sī in cryptogrammate seu "cōdice" aliquō scrīpta quis vestrum ā mē Latīnē versa, macrīs ōrnāta (ut haec), invēnerit, nē timeat: priusquam ita partem pāginae faciam, ut ab omnibus videātur, programmate hās litterās āēīōū cum istīs aeiou statim commūtābō omnīs :-) (Cōnsuētūdine iam dūdum sīc scrībō, nē (sonōs) vōcālīs longōs oblīvīscar :)!)