Quantum redactiones paginae "Index asteroidum" differant

10 686 octeti additi ,  10 years ago
Finally, an Index Asteroidum that can grow to meet the needs of the universe
m
(Finally, an Index Asteroidum that can grow to meet the needs of the universe)
'''==Index Indicum Asteroidum'''==
 
==1 ~ 1000==
{| align="center" style="border:0 solid;border-spacing:16px 2px;text-align:right;"
===1 ~ 150===
| [[Index Asteroidum 1-1000|1—1000]] || [[Index Asteroidum 10001-11000|10001—11000]] || [[Index Asteroidum 20001-21000|20001—21000]] || [[Index Asteroidum 30001-31000|30001—31000]] || [[Index Asteroidum 40001-41000|40001—41000]]
{|
| [[1 Ceres]] || [[26 Proserpina]] || [[51 Nemausa]] || [[76 Freia]] || [[101 Helena]] || [[126 Velleda]]
|-
| [[Index Asteroidum 1001-2000|1001—2000]] || [[Index Asteroidum 11001-12000|11001—12000]] || [[Index Asteroidum 21001-22000|21001—22000]] || [[Index Asteroidum 31001-32000|31001—32000]] || [[Index Asteroidum 41001-42000|41001—42000]]
| [[2 Pallas]] || [[27 Euterpe]] || [[52 Europa]] || [[77 Frigga]] || [[102 Miriam]] || [[127 Ioanna]]
|-
| [[Index Asteroidum 2001-3000|2001—3000]] || [[Index Asteroidum 12001-13000|12001—13000]] || [[Index Asteroidum 22001-23000|22001—23000]] || [[Index Asteroidum 32001-33000|32001—33000]] || [[Index Asteroidum 42001-43000|42001—43000]]
| [[3 Iuno]] || [[28 Bellona]] || [[53 Calypso]] || [[78 Diana]] || [[103 Hera]] || [[128 Nemesis]]
|-
| [[Index Asteroidum 3001-4000|3001—4000]] || [[Index Asteroidum 13001-14000|13001—14000]] || [[Index Asteroidum 23001-24000|23001—24000]] || [[Index Asteroidum 33001-34000|33001—34000]] || [[Index Asteroidum 43001-44000|43001—44000]]
| [[4 Vesta]] || [[29 Amphitrite]] || [[54 Alexandra]] || [[79 Eurynome]] || [[104 Clymene]] || [[129 Antigone]]
|-
| [[Index Asteroidum 4001-5000|4001—5000]] || [[Index Asteroidum 14001-15000|14001—15000]] || [[Index Asteroidum 24001-25000|24001—25000]] || [[Index Asteroidum 34001-35000|34001—35000]] || [[Index Asteroidum 44001-45000|44001—45000]]
| [[5 Astraea]] || [[30 Urania]] || [[55 Pandora]] || [[80 Sappho]] || [[105 Artemis]] || [[130 Electra]]
|-
| [[Index Asteroidum 5001-6000|5001—6000]] || [[Index Asteroidum 15001-16000|15001—16000]] || [[Index Asteroidum 25001-26000|25001—26000]] || [[Index Asteroidum 35001-36000|35001—36000]] || [[Index Asteroidum 45001-46000|45001—46000]]
| [[6 Hebe]] || [[31 Euphrosyne]] || [[56 Melete]] || [[81 Terpsichore]] || [[106 Dione]] || [[131 Vala]]
|-
| [[Index Asteroidum 6001-7000|6001—7000]] || [[Index Asteroidum 16001-17000|16001—17000]] || [[Index Asteroidum 26001-27000|26001—27000]] || [[Index Asteroidum 36001-37000|36001—37000]] || [[Index Asteroidum 46001-47000|46001—47000]]
| [[7 Iris]] || [[32 Pomona]] || [[57 Mnemosyne]] || [[82 Alcmene]] || [[107 Camilla]] || [[132 Aethra]]
|-
| [[8 Flora]] || [[33 Polyhymnia]] || [[58 Concordia]] || [[83 Beatrix]] || [[108 Hecuba]] || [[133 Cyrene]]
|-
| [[Index Asteroidum 7001-8000|7001—8000]] || [[Index Asteroidum 17001-18000|17001—18000]] || [[Index Asteroidum 27001-28000|27001—28000]] || [[Index Asteroidum 37001-38000|37001—38000]] || [[Index Asteroidum 47001-48000|47001—48000]]
| [[9 Metis]] || [[34 Circe]] || [[59 Elpis]] || [[84 Clio]] || [[109 Felicitas]] || [[134 Sophrosyne]]
|-
| [[Index Asteroidum 8001-9000|8001—9000]] || [[Index Asteroidum 18001-19000|18001—19000]] || [[Index Asteroidum 28001-29000|28001—29000]] || [[Index Asteroidum 38001-39000|38001—39000]] || [[Index Asteroidum 48001-49000|48001—49000]]
| [[10 Hygiea]] || [[35 Leucothea]] || [[60 Echo]] || [[85 Io]] || [[110 Lydia]] || [[135 Hertha]]
|-
| [[Index Asteroidum 9001-10000|9001—10000]] || [[Index Asteroidum 19001-20000|19001—20000]] || [[Index Asteroidum 29001-30000|29001—30000]] || [[Index Asteroidum 39001-40000|39001—40000]] || [[Index Asteroidum 49001-50000|49001—50000]]
| [[11 Parthenope]] || [[36 Atalanta]] || [[61 Danaë]] || [[86 Semele]] || [[111 Ate]] || [[136 Austria]]
|-
| colspan="5" |
| [[12 Victoria]] || [[37 Fides]] || [[62 Erato]] || [[87 Silvia]] || [[112 Iphigenia]] || [[137 Meliboea]]
|-
| colspan="5" |
| [[13 Egeria]] || [[38 Leda]] || [[63 Ausonia]] || [[88 Thisbe]] || [[113 Amalthea]] || [[138 Tolosa]]
|-
| colspan="5" |
| [[14 Irene]] || [[39 Laetitia]] || [[64 Angelina]] || [[89 Iulia]] || [[114 Cassandra]] || [[139 Iueva]]
|-
| colspan="5" |
| [[15 Eunomia]] || [[40 Harmonia]] || [[65 Cybele]] || [[90 Antiope]] || [[115 Thyra]] || [[140 Siva]]
|-
| [[Index Asteroidum 50001-51000|50001—51000]] || [[Index Asteroidum 60001-61000|60001—61000]] || [[Index Asteroidum 70001-71000|70001—71000]] || [[Index Asteroidum 80001-81000|80001—81000]] || [[Index Asteroidum 90001-91000|90001—91000]]
| [[16 Psyche]] || [[41 Daphne]] || [[66 Maia]] || [[91 Aegina]] || [[116 Sirona]] || [[141 Lumen]]
|-
| [[Index Asteroidum 51001-52000|51001—52000]] || [[Index Asteroidum 61001-62000|61001—62000]] || [[Index Asteroidum 71001-72000|71001—72000]] || [[Index Asteroidum 81001-82000|81001—82000]] || [[Index Asteroidum 91001-92000|91001—92000]]
| [[17 Thetis]] || [[42 Isis]] || [[67 Asia]] || [[92 Undina]] || [[117 Lomia]] || [[142 Polana]]
|-
| [[Index Asteroidum 52001-53000|52001—53000]] || [[Index Asteroidum 62001-63000|62001—63000]] || [[Index Asteroidum 72001-73000|72001—73000]] || [[Index Asteroidum 82001-83000|82001—83000]] || [[Index Asteroidum 92001-93000|92001—93000]]
| [[18 Melpomene]] || [[43 Ariadne]] || [[68 Leto]] || [[93 Minerva]] || [[118 Peitho]] || [[143 Hadria]]
|-
| [[Index Asteroidum 53001-54000|53001—54000]] || [[Index Asteroidum 63001-64000|63001—64000]] || [[Index Asteroidum 73001-74000|73001—74000]] || [[Index Asteroidum 83001-84000|83001—84000]] || [[Index Asteroidum 93001-94000|93001—94000]]
| [[19 Fortuna]] || [[44 Nysa]] || [[69 Hesperia]] || [[94 Aurora]] || [[119 Althaea]] || [[144 Vibilia]]
|-
| [[Index Asteroidum 54001-55000|54001—55000]] || [[Index Asteroidum 64001-65000|64001—65000]] || [[Index Asteroidum 74001-75000|74001—75000]] || [[Index Asteroidum 84001-85000|84001—85000]] || [[Index Asteroidum 94001-95000|94001—95000]]
| [[20 Massalia]] || [[45 Eugenia]] || [[70 Panopaea]] || [[95 Arethusa]] || [[120 Lachesis]] || [[145 Adeona]]
|-
| [[Index Asteroidum 55001-56000|55001—56000]] || [[Index Asteroidum 65001-66000|65001—66000]] || [[Index Asteroidum 75001-76000|75001—76000]] || [[Index Asteroidum 85001-86000|85001—86000]] || [[Index Asteroidum 95001-96000|95001—96000]]
| [[21 Lutetia]] || [[46 Hestia]] || [[71 Niobe]] || [[96 Aegle]] || [[121 Hermione]] || [[146 Lucina]]
|-
| [[Index Asteroidum 56001-57000|56001—57000]] || [[Index Asteroidum 66001-67000|66001—67000]] || [[Index Asteroidum 76001-77000|76001—77000]] || [[Index Asteroidum 86001-87000|86001—87000]] || [[Index Asteroidum 96001-97000|96001—97000]]
| [[22 Kalliope]] || [[47 Aglaia]] || [[72 Feronia]] || [[97 Clotho]] || [[122 Gerda]] || [[147 Protogeneia]]
|-
| [[Index Asteroidum 57001-58000|57001—58000]] || [[Index Asteroidum 67001-68000|67001—68000]] || [[Index Asteroidum 77001-78000|77001—78000]] || [[Index Asteroidum 87001-88000|87001—88000]] || [[Index Asteroidum 97001-98000|97001—98000]]
| [[23 Thalia]] || [[48 Doris]] || [[73 Clytia]] || [[98 Ianthe]] || [[123 Brunhilda]] || [[148 Gallia]]
|-
| [[Index Asteroidum 58001-59000|58001—59000]] || [[Index Asteroidum 68001-69000|68001—69000]] || [[Index Asteroidum 78001-79000|78001—79000]] || [[Index Asteroidum 88001-89000|88001—89000]] || [[Index Asteroidum 98001-99000|98001—99000]]
| [[24 Themis]] || [[49 Pales]] || [[74 Galatea]] || [[99 Dice]] || [[124 Alceste]] || [[149 Medusa]]
|-
| [[Index Asteroidum 59001-60000|59001—60000]] || [[Index Asteroidum 69001-70000|69001—70000]] || [[Index Asteroidum 79001-80000|79001—80000]] || [[Index Asteroidum 89001-90000|89001—90000]] || [[Index Asteroidum 99001-100000|99001—100000]]
| [[25 Phocaea]] || [[50 Virginia]] || [[75 Eurydice]] || [[100 Hecate]] || [[125 Liberatrix]] || [[150 Nua]]
|}
 
===150 ~ 300===
{|
| [[151 Abundantia]] || [[176 Iduna]] || [[201 Penelope]]
|-
| colspan="5" |
| [[152 Atala]] || [[177 Irma]] || [[202 Chryseïs]]
|-
| colspan="5" |
| [[153 Hilda]] || [[178 Belisana]] || [[203 Pompeia]]
|-
| colspan="5" |
| [[154 Bertha]] || [[179 Clytaemnestra]] || [[204 Callisto]]
|-
| colspan="5" |
| [[155 Scylla]] || [[180 Garumna]] || [[205 Martha]]
|-
| [[156 Xanthippe]] || [[181 Eucharis]] || [[206 Hersilia]]
|-
| [[Index Asteroidum 100001-101000|100001—101000]] || [[Index Asteroidum 110001-111000|110001—111000]] || [[Index Asteroidum 120001-121000|120001—121000]] || [[Index Asteroidum 130001-131000|130001—131000]] || [[Index Asteroidum 140001-141000|140001—141000]]
| [[157 Deianira]] || [[182 Elsa]] || [[207 Hedda]]
|-
| [[Index Asteroidum 101001-102000|101001—102000]] || [[Index Asteroidum 111001-112000|111001—112000]] || [[Index Asteroidum 121001-122000|121001—122000]] || [[Index Asteroidum 131001-132000|131001—132000]] || [[Index Asteroidum 141001-142000|141001—142000]]
| [[158 Coronis]] || [[183 Istria]] || [[208 Lacrimosa]]
|-
| [[Index Asteroidum 102001-103000|102001—103000]] || [[Index Asteroidum 112001-113000|112001—113000]] || [[Index Asteroidum 122001-123000|122001—123000]] || [[Index Asteroidum 132001-133000|132001—133000]] || [[Index Asteroidum 142001-143000|142001—143000]]
| [[159 Aemilia]] || [[184 Deiopeia]] || [[209 Dido]]
|-
| [[Index Asteroidum 103001-104000|103001—104000]] || [[Index Asteroidum 113001-114000|113001—114000]] || [[Index Asteroidum 123001-124000|123001—124000]] || [[Index Asteroidum 133001-134000|133001—134000]] || [[Index Asteroidum 143001-144000|143001—144000]]
| [[160 Una]] || [[185 Eunice]] || [[210 Isabella]]
|-
| [[Index Asteroidum 104001-105000|104001—105000]] || [[Index Asteroidum 114001-115000|114001—115000]] || [[Index Asteroidum 124001-125000|124001—125000]] || [[Index Asteroidum 134001-135000|134001—135000]] || [[Index Asteroidum 144001-145000|144001—145000]]
| [[161 Athor]] || [[186 Celuta]] || [[211 Isolda]]
|-
| [[Index Asteroidum 105001-106000|105001—106000]] || [[Index Asteroidum 115001-116000|115001—116000]] || [[Index Asteroidum 125001-126000|125001—126000]] || [[Index Asteroidum 135001-136000|135001—136000]] || [[Index Asteroidum 145001-146000|145001—146000]]
| [[162 Laurentia]] || [[187 Lamberta]] || [[212 Medea]]
|-
| [[Index Asteroidum 106001-107000|106001—107000]] || [[Index Asteroidum 116001-117000|116001—117000]] || [[Index Asteroidum 126001-127000|126001—127000]] || [[Index Asteroidum 136001-137000|136001—137000]] || [[Index Asteroidum 146001-147000|146001—147000]]
| [[163 Erigone]] || [[188 Menippe]] || [[213 Lilaea]]
|-
| [[Index Asteroidum 107001-108000|107001—108000]] || [[Index Asteroidum 117001-118000|117001—118000]] || [[Index Asteroidum 127001-128000|127001—128000]] || [[Index Asteroidum 137001-138000|137001—138000]] || [[Index Asteroidum 147001-148000|147001—148000]]
| [[164 Eva]] || [[189 Phthia]] || [[214 Aschera]]
|-
| [[Index Asteroidum 108001-109000|108001—109000]] || [[Index Asteroidum 118001-119000|118001—119000]] || [[Index Asteroidum 128001-129000|128001—129000]] || [[Index Asteroidum 138001-139000|138001—139000]] || [[Index Asteroidum 148001-149000|148001—149000]]
| [[165 Loreleia]] || [[190 Ismene]] || [[215 Oenone]]
|-
| [[Index Asteroidum 109001-110000|109001—110000]] || [[Index Asteroidum 119001-120000|119001—120000]] || [[Index Asteroidum 129001-130000|129001—130000]] || [[Index Asteroidum 139001-140000|139001—140000]] || [[Index Asteroidum 149001-150000|149001—150000]]
| [[166 Rhodope]] || [[191 Colga]]
|-
| colspan="5" |
| [[167 Urda]] || [[192 Nausicaa]]
|-
| colspan="5" |
| [[168 Sibylla]] || [[193 Ambrosia]]
|-
| colspan="5" |
| [[169 Zelia]] || [[194 Procne]]
|-
| colspan="5" |
| [[170 Maria]] || [[195 Eurycleia]]
|-
| [[Index Asteroidum 150001-151000|150001—151000]] || [[Index Asteroidum 160001-161000|160001—161000]] || [[Index Asteroidum 170001-171000|170001—171000]] || [[Index Asteroidum 180001-181000|180001—181000]] || [[Index Asteroidum 190001-191000|190001—191000]]
| [[171 Ophelia]] || [[196 Philomela]] ||
|-
| [[Index Asteroidum 151001-152000|151001—152000]] || [[Index Asteroidum 161001-162000|161001—162000]] || [[Index Asteroidum 171001-172000|171001—172000]] || [[Index Asteroidum 181001-182000|181001—182000]] || [[Index Asteroidum 191001-192000|191001—192000]]
| [[172 Baucis]] || [[197 Arete]]
|-
| [[Index Asteroidum 152001-153000|152001—153000]] || [[Index Asteroidum 162001-163000|162001—163000]] || [[Index Asteroidum 172001-173000|172001—173000]] || [[Index Asteroidum 182001-183000|182001—183000]] || [[Index Asteroidum 192001-193000|192001—193000]]
| [[173 Ino]] || [[198 Ampella]]
|-
| [[Index Asteroidum 153001-154000|153001—154000]] || [[Index Asteroidum 163001-164000|163001—164000]] || [[Index Asteroidum 173001-174000|173001—174000]] || [[Index Asteroidum 183001-184000|183001—184000]] || [[Index Asteroidum 193001-194000|193001—194000]]
| [[174 Phaedra]] || [[199 Byblis]]
|-
| [[Index Asteroidum 154001-155000|154001—155000]] || [[Index Asteroidum 164001-165000|164001—165000]] || [[Index Asteroidum 174001-175000|174001—175000]] || [[Index Asteroidum 184001-185000|184001—185000]] || [[Index Asteroidum 194001-195000|194001—195000]]
|-
| [[Index Asteroidum 155001-156000|155001—156000]] || [[Index Asteroidum 165001-166000|165001—166000]] || [[Index Asteroidum 175001-176000|175001—176000]] || [[Index Asteroidum 185001-186000|185001—186000]] || [[Index Asteroidum 195001-196000|195001—196000]]
|-
| [[Index Asteroidum 156001-157000|156001—157000]] || [[Index Asteroidum 166001-167000|166001—167000]] || [[Index Asteroidum 176001-177000|176001—177000]] || [[Index Asteroidum 186001-187000|186001—187000]] || [[Index Asteroidum 196001-197000|196001—197000]]
|-
| [[Index Asteroidum 157001-158000|157001—158000]] || [[Index Asteroidum 167001-168000|167001—168000]] || [[Index Asteroidum 177001-178000|177001—178000]] || [[Index Asteroidum 187001-188000|187001—188000]] || [[Index Asteroidum 197001-198000|197001—198000]]
|-
| [[Index Asteroidum 158001-159000|158001—159000]] || [[Index Asteroidum 168001-169000|168001—169000]] || [[Index Asteroidum 178001-179000|178001—179000]] || [[Index Asteroidum 188001-189000|188001—189000]] || [[Index Asteroidum 198001-199000|198001—199000]]
|-
| [[Index Asteroidum 159001-160000|159001—160000]] || [[Index Asteroidum 169001-170000|169001—170000]] || [[Index Asteroidum 179001-180000|179001—180000]] || [[Index Asteroidum 189001-190000|189001—190000]] || [[Index Asteroidum 199001-200000|199001—200000]]
|-
| colspan="5" |
|-
| colspan="5" |
|-
| colspan="5" |
|-
| colspan="5" |
|-
| [[Index Asteroidum 200001-201000|200001&mdash;201000]] || [[Index Asteroidum 210001-211000|210001&mdash;211000]] || [[Index Asteroidum 220001-221000|220001&mdash;221000]] || <!-- [[Index Asteroidum 230001-231000|230001&mdash;231000]] --> || <!-- [[Index Asteroidum 240001-241000|240001&mdash;241000]] -->
|-
| [[Index Asteroidum 201001-202000|201001&mdash;202000]] || [[Index Asteroidum 211001-212000|211001&mdash;212000]] || [[Index Asteroidum 221001-222000|221001&mdash;222000]] || <!-- [[Index Asteroidum 231001-232000|231001&mdash;232000]] --> || <!-- [[Index Asteroidum 241001-242000|241001&mdash;242000]] -->
|-
| [[Index Asteroidum 202001-203000|202001&mdash;203000]] || [[Index Asteroidum 212001-213000|212001&mdash;213000]] || [[Index Asteroidum 222001-223000|222001&mdash;223000]] || <!-- [[Index Asteroidum 232001-233000|232001&mdash;233000]] --> || <!-- [[Index Asteroidum 242001-243000|242001&mdash;243000]] -->
|-
| [[Index Asteroidum 203001-204000|203001&mdash;204000]] || [[Index Asteroidum 213001-214000|213001&mdash;214000]] || [[Index Asteroidum 223001-224000|223001&mdash;224000]] || <!-- [[Index Asteroidum 233001-234000|233001&mdash;234000]] --> || <!-- [[Index Asteroidum 243001-244000|243001&mdash;244000]] -->
|-
| [[Index Asteroidum 204001-205000|204001&mdash;205000]] || [[Index Asteroidum 214001-215000|214001&mdash;215000]] || [[Index Asteroidum 224001-225000|224001&mdash;225000]] || <!-- [[Index Asteroidum 234001-235000|234001&mdash;235000]] --> || <!-- [[Index Asteroidum 244001-245000|244001&mdash;245000]] -->
|-
| [[Index Asteroidum 205001-206000|205001&mdash;206000]] || [[Index Asteroidum 215001-216000|215001&mdash;216000]] || [[Index Asteroidum 225001-226000|225001&mdash;226000]] || <!-- [[Index Asteroidum 235001-236000|235001&mdash;236000]] --> || <!-- [[Index Asteroidum 245001-246000|245001&mdash;246000]] -->
|-
| [[Index Asteroidum 206001-207000|206001&mdash;207000]] || [[Index Asteroidum 216001-217000|216001&mdash;217000]] || [[Index Asteroidum 226001-227000|226001&mdash;227000]] || <!-- [[Index Asteroidum 236001-237000|236001&mdash;237000]] --> || <!-- [[Index Asteroidum 246001-247000|246001&mdash;247000]] -->
|-
| [[Index Asteroidum 207001-208000|207001&mdash;208000]] || [[Index Asteroidum 217001-218000|217001&mdash;218000]] || [[Index Asteroidum 227001-228000|227001&mdash;228000]] || <!-- [[Index Asteroidum 237001-238000|237001&mdash;238000]] --> || <!-- [[Index Asteroidum 247001-248000|247001&mdash;248000]] -->
|-
| [[Index Asteroidum 208001-209000|208001&mdash;209000]] || [[Index Asteroidum 218001-219000|218001&mdash;219000]] || [[Index Asteroidum 228001-229000|228001&mdash;229000]] || <!-- [[Index Asteroidum 238001-239000|238001&mdash;239000]] --> || <!-- [[Index Asteroidum 248001-249000|248001&mdash;249000]] -->
|-
| [[Index Asteroidum 209001-210000|209001&mdash;210000]] || [[Index Asteroidum 219001-220000|219001&mdash;220000]] || [[Index Asteroidum 229001-230000|229001&mdash;230000]] || <!-- [[Index Asteroidum 239001-240000|239001&mdash;240000]] --> || <!-- [[Index Asteroidum 249001-250000|249001&mdash;250000]] -->
|-
| colspan="5" |
|-
| colspan="5" |
|-
| colspan="5" |
|-
| colspan="5" |
|-
| [[175 Andromache]] || [[200 Dynamene]]
|}
 
* [[433 Eros]]
* [[1221 Amor]]
* [[2101 Adonis]]
* [[50033 Perelman]]
* [[50240 Cortina]]
* [[50412 Ewen]]
* [[69230 Hermes]]
 
==Nexus externi==
9 121

recensiones